Hoje é: quarta-feira 24.04.2019

Imprimatur

2012-02-02

Czasopismo "Miłujcie się!" oraz strona internetowa www.milujciesie.org.pl
mają imprimatur
Przełożonego Generalnego Towarzystwa Chrystusowego
dla Polonii Zagranicznej
ks. Tomasza Sielickiego TChr
 

Copyright © Wydawnictwo Agape Sp. z o.o. ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel./ fax: 61/ 852 32 82 | tel. 61/ 647 26 86